Xuyên Thành Diệt Thế Vai Ác Thân Sinh Trứng [ Xuyên Nhanh ] Miễn phí

Xuyên Thành Diệt Thế Vai Ác Thân Sinh Trứng [ Xuyên Nhanh ]

Tác giả:

Vong Thư

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đam Mỹ Cổ Đại Đô Thị

Tình trạng:

Full - Chương 130 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Trĩ kiều mới vừa phá xác, đã bị chân ái cảm hóa hệ thống sai lầm trói định.

“Ngươi muốn cho vai ác ái thảm ngươi…… Cứu mạng! Từ đâu ra trẻ con công?!!”

Ở hệ thống liên tiếp “Xong rồi chết chắc rồi” thét chói tai trung, tiểu trĩ kiều dính thượng vỏ trứng, biến trở về một viên tròn vo kim trứng, lung lay lăn vào diệt thế cấp bạo ngược vai ác…… Đít hạ.

Điên phê ảnh đế ( trào phúng ): Kiểu mới ảo giác?

Bệnh kiều xưởng công ( híp mắt ): Ám toán bổn tọa?

Ma hóa Tiên Tôn ( cười lạnh ): Ngoại trí Kim Đan?

……

Vỏ trứng lại lần nữa phá vỡ, lộ ra bên trong phấn điêu ngọc trác tiểu nãi nhãi con: “Rút rút!”

Các đại lão: Ân????

Hệ thống:……6

【 thế giới một 】:

Đỉnh lưu ảnh đế Cố Hàn Thâm đem kẻ điên diễn đến xuất thần nhập hóa, chỉ vì hắn vốn chính là cái không hơn không kém thật kẻ điên, một lòng muốn đem Sở gia trên dưới kéo vào địa ngục.

Liền ở hắn hoàn toàn hắc hóa trước, ngoài ý muốn đạt được một con kim trứng, giống như còn là hắn phát bệnh khi tự mình sinh……?

Có nhãi con trước, Cố Hàn Thâm nhân sinh chính là nổi điên cùng báo thù, hắn không chỗ nào cố kỵ, điên lên liền chính mình đều đao.

Thẳng đến đột nhiên có nhãi con ——

Tiểu tể tử chỉ cần cha ôm! Vẫn là 24h không rời thân chuột túi ôm!

Cố Hàn Thâm ngay cả tưởng nổi điên, đều chỉ có thể trừu nhãi con ngủ thời gian nắm chặt điên!!

Sở gia tỉ mỉ mưu hoa, tưởng ở làm sáng tỏ hiện trường buộc hắn mất khống chế, làm thật hắc liêu.

Cố Hàn Thâm vừa muốn hắc hóa, đã bị bàn hạ đột nhiên toát ra một tiếng nãi hô hô “Rút rút, neinei~” tinh chuẩn đánh gãy.

Cố Hàn Thâm thuần thục ôm nhãi con: “Phỏng vấn tạm dừng, ta muốn uy nãi.”

Những người khác:???!!!

● các thế giới khác:

《 xưởng công đại nhân có hỉ! 》

《 hút nhãi con có thể ngăn đau, hút quá tinh tế bạo quân đều nói tốt ( ngón tay cái )》

《 cẩu cẩu khí Cthulhu mao nhung tiểu ấu tể hiểu biết một chút? 》

《 không phải tiểu bao nilon, là tà ám thân sinh ác linh nhãi con lạp ~》

《 đương mỹ cường thảm Tiên Tôn mở ra ngoại trí Kim Đan (? ) thuyền tân tu tiên chi lữ……》

◤ đọc nhắc nhở ◢

1. Cắt miếng cha cùng thân sinh trứng, phi truyền thống phương thức sinh trứng

2. Chủ thân tình dưỡng nhãi con, thân cha không cp, nhãi con cảm tình tuyến phải đợi nhãi con sau khi thành niên, dựa sau thả tương đối lượng thiếu

3. Tiểu thế giới tùy linh cảm chuyển biến, trình tự chưa nhất định tăng nhưng giảm

4. Linh cảm thoán hi hình xuẩn tác giả mỗi cái ngạnh đều phải theo linh cảm mài giũa điều chỉnh mấy chục bản, này bổn càng mài giũa tưởng viết càng nhiều trực tiếp làm thành mau xuyên, trừ bỏ vẫn là nhãi con văn cùng tiểu cá mặn trĩ kiều, mặt khác đại biên độ cải biến, không thích loại này bảo tử nhóm phiền toái ngài lấy thu từng cái QAQ phi thường xin lỗi cho ngài thêm phiền toái ( loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng!!! )

Tag: Mau xuyênXuyên thưSảng vănNhẹ nhàngMỹ cường thảmManh oa

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trĩ kiều ┃ vai phụ: 【 cất chứa này tác giả ★ vui sướng sớm biết rằng ^o^】 ┃ cái khác: 【 chuyên mục 10 bổn sa điêu sảng ngọt kết thúc văn: Xuyên thành hào môn cha kế ta ha ha ha ha, mang Long Ngạo Thiên nhãi con thượng Oa Tổng bạo hồng, xã khủng thế gả hào môn sau…… Hoan nghênh tới tể ~】

Một câu tóm tắt: Diệt thế vai ác hỉ đương cha ~

Lập ý: Ái làm chúng ta trở thành càng tốt người

Tác phẩm vinh dự:

vip cường đẩy huy hiệu

Tiểu Trĩ Kiều chưa từ trứng trung phu hóa, đã bị chân ái cảm hóa hệ thống sai lầm trói định. Hệ thống đại hỏng mất, kim trứng lại lăn đến diệt thế vai ác mông phía dưới ăn vạ “Thân sinh” trứng. Phá xác sau hằng ngày chính là hoa thức dính người cùng với ở vai ác đại lão đỉnh đầu giương oai, làm đám vai ác mang oa mệt hộc máu căn bản trừu không ra thời gian làm sự, mỗi lần hắc hóa bên cạnh đều sẽ bị nhãi con một tiếng nãi hô hô “Rút rút, ôm một cái ~” tinh chuẩn đánh gãy, diệt thế vai ác bị bắt đi lên tích cực khỏe mạnh dưỡng nhãi con lộ. Nhãi con cảm hóa, cha thật hương, mọi người đều có tốt đẹp tương lai!

Bổn văn hành văn khôi hài thú vị, nhân vật hình tượng tươi sống no đủ, cười ầm lên phụ nhãi con tình luôn là có thể ở ấm áp chữa khỏi rất nhiều lệnh người ôm bụng cười cười to, với cười vui trung thu hoạch cảm động, đáng giá một duyệt!

Mới nhất Chương 130 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 () Chương 2 () Chương 3 () Chương 4 () Chương 5 () Chương 6 () Chương 7 () Chương 8 () Chương 9 () Chương 10 () Chương 11 () Chương 12 () Chương 13 () Chương 14 () Chương 15 () Chương 16 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 17 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 18 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 19 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 20 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 21 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 22 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 23 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 24 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 25 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 26 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 27 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 28 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 29 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 30 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 31 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 32 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 33 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 34 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 35 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 36 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 37 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 38 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 39 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 40 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 41 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 42 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 43 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 44 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 45 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 46 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 47 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 48 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 49 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 50 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 51 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 5 hợp nhất () Chương 52 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 53 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 54 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 55 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 2 5 hợp nhất () Chương 56 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 57 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 58 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 59 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 60 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 61 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 62 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 63 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 64 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 65 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 2 5 càng hợp nhất () Chương 66 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 5 càng hợp nhất () Chương 67 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 68 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 69 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 70 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 71 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 72 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 73 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 74 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 75 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 76 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 77 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 78 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 79 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 80 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 81 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 82 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 5 hợp nhất () Chương 83 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 84 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 4 hợp nhất () Chương 85 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 86 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 5 hợp nhất () Chương 87 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 88 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 89 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 90 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 91 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 92 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 5 hợp nhất () Chương 93 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 5 hợp nhất () Chương 94 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 6 hợp nhất () Chương 95 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 96 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 97 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 98 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 99 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 100 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 101 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 4 hợp nhất () Chương 102 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 103 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 104 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 105 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 106 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 5 hợp nhất () Chương 107 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 108 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 109 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 5 hợp nhất () Chương 110 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 111 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 112 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 113 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 114 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 115 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại 1 5 hợp nhất () Chương 116 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 117 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 118 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 119 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 120 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 121 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 122 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 123 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 124 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 125 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 126 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 127 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 128 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 129 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại () Chương 130 tấn giang độc nhất vô nhị cấm đăng lại
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN