Xuyên Thư Cưới Ly Hôn Sau Nữ Chủ O Miễn phí

Xuyên Thư Cưới Ly Hôn Sau Nữ Chủ O

Tác giả:

Quất Sắc Nhất Điểm Hồng

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Bách Hợp Sủng Đô Thị

Tình trạng:

Full - Chương 119

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Triệu hinh dư bởi vì công ty yến hội chúc mừng uống nhiều sau xuyên thư!

Xuyên thành một cái ở trong sách rất ít xuất hiện “Người qua đường”.

Xuyên thư liền xuyên thư đi, trong sách nữ chủ hiện tại ngủ ở chính mình bên cạnh là tình huống như thế nào??!

Triệu hinh dư bình tĩnh một chút nghĩ nghĩ, đây là một quyển ABO tiểu thuyết, nam chủ cùng nữ chủ ngay từ đầu lóe hôn lóe ly cùng nữ xứng ở bên nhau. Mặt sau nữ xứng quá làm yêu bị nam chủ phát hiện gương mặt thật sau lại đi đảo truy nữ chủ, nhìn đến nơi này thời điểm Triệu hinh dư chỉ nghĩ phun mặc.

Đầu óc mộc có sao?

Nam chủ chính là tra, tra, tra!!!

Nam chủ cùng nữ chủ ly hôn sau không có lập tức cùng nữ xứng kết hôn, nữ xứng liền cấp nữ chủ hạ dược hãm hại nữ chủ, làm nữ chủ ly nam chủ rất xa……

Hảo gia hỏa, làm người qua đường nguyên thân hiện tại cùng nữ chủ ngủ cùng nhau…?!!

Mấu chốt thư trung cũng không có viết đến là nguyên thân.

Càng càng mấu chốt chính là nữ chủ cũng không có cùng người khác ngủ chung a!

Hiện tại đây là cái quỷ gì… Tình huống??!

Nhìn nữ chủ Triệu hinh dư nói: “Nếu cần thiết ta có thể phụ trách.”

Nữ chủ: “Xả giấy hôn thú cái loại này phụ trách sao?”

Triệu hinh dư: “……”

Triệu hinh dư: “Nếu ngươi yêu cầu cũng có thể….”

Nữ chủ nhìn nhìn Triệu hinh dư nói: “Đi thôi, đi lãnh giấy kết hôn.”

!!!

Ngạch, này tiểu thuyết phát triển như thế nào cùng chính mình nhìn đến không giống nhau?!?

Hiện đại hư cấu!!

Chú: A có khí quan! Song khiết! “Hơi | bác”: Màu cam một chút hồng hoan nghênh chú ý

Triệu hinh dư: A+ nguyên thân tuổi so nữ chủ tiểu 6 tuổi +&+ nữ chủ tôn thiên nghệ: O là tỷ tỷ.

Tag: Niên hạHào môn thế giaNgọt vănXuyên thư

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Triệu hinh dư, tôn thiên nghệ ┃ vai phụ: Tôn thiến, lâm phàm thần ┃ cái khác: Rất nhiều

Một câu tóm tắt: Làm một cái không tùy ý vứt bỏ người.

Lập ý: Lý trí một chút, vĩnh viễn đều không cần tùy ý thương tổn

Mới nhất Chương 119

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 () Chương 2 () Chương 3 () Chương 4 () Chương 5 () Chương 6: () Chương 7: () Chương 8 () Chương 9 () Chương 10 () Chương 11 () Chương 12 () Chương 13 () Chương 14 () Chương 15 () Chương 16 () Chương 17: () Chương 18 () Chương 19 () Chương 20: () Chương 21 () Chương 22 () Chương 23 () Chương 24: () Chương 25 () Chương 26 () Chương 27 () Chương 28 () Chương 29 () Chương 30 () Chương 31 () Chương 32 () Chương 33 () Chương 34 () Chương 35 () Chương 36 () Chương 37 () Chương 38 () Chương 39 () Chương 40 () Chương 41 () Chương 42: () Chương 43 () Chương 44 () Chương 45 () Chương 46 () Chương 47 () Chương 48 () Chương 49 () Chương 50 () Chương 51 () Chương 52 () Chương 53 () Chương 54 () Chương 55: () Chương 56 () Chương 57 () Chương 58 () Chương 59 () Chương 60 () Chương 61 () Chương 62 () Chương 63 () Chương 64 () Chương 65 () Chương 66 () Chương 67 () Chương 68 () Chương 69 () Chương 70 () Chương 71 () Chương 72 () Chương 73 () Chương 74 () Chương 75 () Chương 76 () Chương 77 () Chương 78: () Chương 79 () Chương 80 () Chương 81 () Chương 82 () Chương 83: () Chương 84 () Chương 85 () Chương 86 () Chương 87 () Chương 88 () Chương 89 () Chương 90 () Chương 91 () Chương 92 () Chương 93 () Chương 94 () Chương 95 () Chương 96 () Chương 97 () Chương 98 () Chương 99 () Chương 100 () Chương 101 () Chương 102 () Chương 103 () Chương 104 () Chương 105 () Chương 106 () Chương 107 () Chương 108 () Chương 109 () Chương 110 () Chương 111: () Chương 112 () Chương 113 () Chương 114 () Chương 115 () Chương 116: () Chương 117: () Chương 118 () Chương 119
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN