Xuyên Thư Sau Ta Thành Nữ Xứng Chi Tử / Xuyên Nhanh: Ta Tới Cấp Ta Mẹ Chống Lưng Miễn phí

Xuyên Thư Sau Ta Thành Nữ Xứng Chi Tử / Xuyên Nhanh: Ta Tới Cấp Ta Mẹ Chống Lưng

Tác giả:

Cố Cẩm Niên

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Đô Thị Ngôn Tình Xuyên Không

Tình trạng:

Đang ra - Chương 687 thật giả thiên kim trong sách chính thê chi tử 4

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Tác phẩm tóm tắt

【 nam mau xuyên, tiểu thế giới khả năng có cp, cũng có thể không có 】

1, pháo hôi Thái Tử Phi nhi tử ( √ )

Theo tư liệu lịch sử ghi lại, Mạnh chương Thái Tử từ nhỏ thông minh dị thường, ba tuổi có thể văn, năm tuổi có thể võ, chín tuổi đã bị sách phong vì Thái Tử.

Năm ấy mười lăm tuổi tức vào chỗ vì đế, hắn tinh thông tư liệu lịch sử, có to lớn chí hướng.

Hắn cầm quyền trong lúc, đối nội thi hành quận huyện chế, khai tiến miễn phí học đường, thành lập cô nhi viện viện dưỡng lão.

Đối ngoại diệt Hung nô, sát Thát Tử, kiêu dũng thiện chiến.

Hắn tại vị trong lúc, thiên hạ thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, nhưng là lúc ban đầu, hắn chỉ là một cái nữ xứng chi tử thôi.

2, đối chiếu tổ thanh niên trí thức nhi tử ( đổi mới trung )

Nghe nói ta mẹ ghen ghét nhà người khác sinh hoạt quá hảo?

Nghe nói ta mẹ hâm mộ nhà người khác nhi tử thông minh sẽ đọc sách?

Không không không, không cần ghen ghét, bởi vì ngươi hoàn mỹ nhi tử tới đưa tin!

Mới nhất Chương 687 thật giả thiên kim trong sách chính thê chi tử 4

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 666 mạt thế văn nữ xứng nhi tử 32 () Chương 665 mạt thế văn nữ xứng nhi tử 31 () Chương 664 mạt thế văn nữ xứng nhi tử 30 () Chương 1 : () Chương 2 : () Chương 3 : () Chương 4 : () Chương 5 : () Chương 6 : () Chương 7 : () Chương 8 : () Chương 9 : () Chương 10 : () Chương 11 : () Chương 12 : () Chương 13 : () Chương 14 : () Chương 15 : () Chương 16 : () Chương 17 : () Chương 18 : () Chương 19 : () Chương 20 : () Chương 21 : () Chương 22 : () Chương 23 : () Chương 24 : () Chương 25 : () Chương 26 : () Chương 27 : () Chương 28 : () Chương 29 : () Chương 30 : () Chương 31 : () Chương 32 : () Chương 33 : () Chương 34 : () Chương 35 : () Chương 36 : () Chương 37 : () Chương 38 : () Chương 39 : () Chương 40 : () Chương 41 : () Chương 42 : () Chương 43 : () Chương 44 : () Chương 45 : () Chương 46 : () Chương 47 : () Chương 48 : () Chương 49 : () Chương 50 : () Chương 51 : () Chương 52 : () Chương 53 : () Chương 54 : () Chương 55 : () Chương 56 : () Chương 57 : () Chương 58 : () Chương 59 : () Chương 60 : () Chương 61 : () Chương 62 : () Chương 63 : () Chương 64 : () Chương 65 : () Chương 66 : () Chương 67 : () Chương 68 : () Chương 69 : () Chương 70 : () Chương 71 : () Chương 72 : () Chương 73 : () Chương 74 : () Chương 75 : () Chương 76 : () Chương 77 : () Chương 78 : () Chương 79 : () Chương 80 : () Chương 81 : () Chương 82 : () Chương 83 : () Chương 84 : () Chương 85 : () Chương 86 : () Chương 87 : () Chương 88 : () Chương 89 : () Chương 90 : () Chương 91 : () Chương 92 : () Chương 93 : () Chương 94 : () Chương 95 : () Chương 96 : () Chương 97 : () Chương 98 : () Chương 99 : () Chương 100 : () Chương 101 : () Chương 102 : () Chương 103 : () Chương 104 : () Chương 105 : () Chương 106 : () Chương 107 : () Chương 108 : () Chương 109 : () Chương 110 : () Chương 111 : () Chương 112 : () Chương 113 : () Chương 114 : () Chương 115 : () Chương 116 : () Chương 117 : () Chương 118 : () Chương 119 : () Chương 120 : () Chương 121 : () Chương 122 : () Chương 123 : () Chương 124 : () Chương 125 : () Chương 126 : () Chương 127 : () Chương 128 : () Chương 129 : () Chương 130 : () Chương 131 : () Chương 132 : () Chương 133 : () Chương 134 : () Chương 135 : () Chương 136 : () Chương 137 : () Chương 138 : () Chương 139 : () Chương 140 : () Chương 141 : () Chương 142 : () Chương 143 : () Chương 144 : () Chương 145 : () Chương 146 : () Chương 147 : () Chương 148 : () Chương 149 : () Chương 150 : () Chương 151 : () Chương 152 : () Chương 153 : () Chương 154 : () Chương 155 : () Chương 156 : () Chương 157 : () Chương 158 : () Chương 159 : () Chương 160 : () Chương 161 : () Chương 162 : () Chương 163 : () Chương 164 : () Chương 165 : () Chương 166 : () Chương 167 : () Chương 168 : () Chương 169 : () Chương 170 : () Chương 171 : () Chương 172 : () Chương 173 : () Chương 174 : () Chương 175 : () Chương 176 : () Chương 177 : () Chương 178 : () Chương 179 : () Chương 180 : () Chương 181 : () Chương 182 : () Chương 183 : () Chương 184 : () Chương 185 : () Chương 186 : () Chương 187 : () Chương 188 : () Chương 189 : () Chương 190 : () Chương 191 : () Chương 192 : () Chương 193 : () Chương 194 : () Chương 195 : () Chương 196 : () Chương 197 : () Chương 198 : () Chương 199 : () Chương 200 : () Chương 201 : () Chương 202 : () Chương 203 : () Chương 204 : () Chương 205 : () Chương 206 : () Chương 207 : () Chương 208 : () Chương 209 : () Chương 210 : () Chương 211 : () Chương 212 : () Chương 213 : () Chương 214 : () Chương 215 : () Chương 216 : () Chương 217 : () Chương 218 : () Chương 219 : () Chương 220 : () Chương 221 : () Chương 222 :
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN