Yêu Long Cổ Đế Convert Miễn phí

Yêu Long Cổ Đế Convert

Tác giả:

Diêu Vọng Nam Sơn

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 6741

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 130 người đánh giá.

7.5

Đánh giá truyện

Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn, đã từng chấp chưởng thánh vực, trấn áp một thế, làm Ngân Hà tinh hệ đỉnh!

Lại bởi vì dung hợp các đại tu vi cấp độ, tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt.

Dưới tay làm phản, tình cảm chân thành ngủ say, hảo hữu bị đuổi giết!

Sống lại một đời, nhất định quay đầu trở lại, nghịch chuyển càn khôn, giết hết tất cả làm phản người!

Vứt bỏ tinh, cảnh giới:

-Long Mạch cảnh, Long Huyết cảnh, Long Linh cảnh, Long đan cảnh, Long Thần cảnh, long hoàng cảnh, Long Tôn cảnh...

-Ma pháp học đồ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, Ma đạo sư, Đại ma đạo sư, Thánh Ma Đạo Sư, pháp thần...

-Luyện khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần Kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ, cùng với cuối cùng. . . Hóa Phàm thành tiên.

Hạ đẳng tinh: Hóa Linh cảnh, Linh Thể cảnh, Hư Thiên cảnh, Thần Hải cảnh, Hợp Thể cảnh, Đạo Tôn cảnh, Thiên Đế cảnh

Phía trên còn có thần vị các loại và cao nhất là chúa tể cảnh.(nguồn copy từ đọc giả...)
Mới nhất Chương 6741: Liều một phen!

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 4152:? Đế khí Hiên Viên, nhận chủ Tín Lăng! () Chương 4203: Khác nhau đối đãi () Chương 4202: Thần Long điện, Chu Quần () Chương 2577: Tô tiên sinh () Chương 2576: Đường Chính nguy hiểm () Chương 2575: Ba năm () Chương 2574: Xuất sinh () Chương 2806: Linh hồn chi hỏa, thuấn sát Tiên Tôn! () Chương 2807: Thiên sứ, còn là ma quỷ? () Chương 2808: Tên ngốc, ta họ Liễu! () Chương 2809: Thúc thúc. . . () Chương 2810: Phát sầu (5 càng) () Chương 2811: Minh chủ (6 càng) () Chương 2812: Đơn giản đề ra nghi vấn () Chương 2813: Tứ giai Tiên Linh cảnh! () Chương 2814: Bước vào Tiên Vương cảnh! () Chương 281: Thiên Sứ Chi Hồn dung hợp (4 càng) () Chương 5411: Chúa Tể cảnh ra sân phương thức () Chương 3904:? Nổi giận Hàn Trần tinh tử () Chương 3905:? Mượn đao giết người? () Chương 1: Hai số phận () Chương 2: Ác nô () Chương 3: Hoàng Cực Cảnh () Chương 4: () Chương 5: () Chương 6: Phong mang tất lộ () Chương 7: Vân Long tâm pháp cùng Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm () Chương 8: Yêu Thú sơn mạch () Chương 9: Tô Hàn ra tay () Chương 10: Dị biến () Chương 11: Yêu thú truy sát () Chương 12: Tiếng vang thứ mười () Chương 13: Chữa thương () Chương 14: Tô Hàn chết rồi? (cầu cất giữ) () Chương 15: Tra ra manh mối () Chương 16: Luyện đan () Chương 17: Tô Vân Minh khiếp sợ () Chương 18: Nội đan () Chương 19: Động thủ () Chương 20: Nghiền ép Long Huyết cảnh! (cầu cất giữ, phiếu đề cử) () Chương 21: Bản tiểu thư gọi Tiêu Vũ Nhiên! () Chương 22: Bị cường hôn () Chương 23: 480 vạn kim tệ! () Chương 24: Trục xuất gia tộc? (cầu cất giữ, phiếu đề cử) () Chương 25: Cùng Tô gia, lại không liên quan! () Chương 26: Tiểu Tô Hàn phu quân (cầu cất giữ) () Chương 27: Tiêu gia ra oai phủ đầu? () Chương 28: Bằng vào ta đan dược, mua ngươi chỗ ngồi! () Chương 29: Đủ rồi hả? () Chương 30: Ở không đi gây sự () Chương 31: Các ngươi tốt nhất cút cho ta! () Chương 32: Xuất thủ kinh người () Chương 33: Quá Khứ Tà Hoàng () Chương 34: Mua sắm - Tưởng niệm () Chương 35: Tam Đỉnh Trung Kỳ () Chương 36: Đấu giá bắt đầu () Chương 37: Quan tài thần bí () Chương 38: Xác định tình cảm () Chương 39: Kim quang cùng ánh đen () Chương 40: Giết! (cầu cất giữ, phiếu đề cử) () Chương 41: Một tháng () Chương 42: Thu lấy đệ tử () Chương 43: Ba cửa ải () Chương 44: Ải thứ nhất () Chương 45: Không thể nói lý? (cầu cất giữ) () Chương 46: Nhằm vào () Chương 47: Cửa thứ hai () Chương 48: Số ngàn vạn kim tệ tặng thưởng (cầu cất giữ, phiếu đề cử) () Chương 49: Trần Phong () Chương 50: Người khác cười ta quá điên () Chương 51: Ta cười người khác nhìn không thấu! () Chương 52: Bảy viên sao trời! () Chương 53: Quỳ xuống đất, dập đầu! () Chương 54: Ma pháp —— Sơn Nham Cự Nhân! () Chương 55: Phó Tông chủ () Chương 56: Đòi nợ (cầu cất giữ) () Chương 57: Tông chủ đệ tử? () Chương 58: Ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử ta? () Chương 59: Hắc mã Trần Phong () Chương 60: Khiếp sợ tại chỗ! () Chương 61: Nhiều hơn ngươi một đầu () Chương 62: Cùng ta so luyện đan? () Chương 63: Phế vật mà thôi () Chương 64: Thí luyện nhiệm vụ, Nhân Ngư chi lệ. () Chương 65: Tin tức (canh thứ nhất! ) () Chương 66: Tô Vân Minh tự hào (canh hai! ) () Chương 67: Không gian (ba canh! ) () Chương 68: Bái ta làm thầy (bốn canh! ) () Chương 69: Thành ý (canh năm! ) () Chương 70: Yến hội () Chương 71: Hàn Vân tông tấn thăng () Chương 72: Lại vào Hàn Vân tông () Chương 73: Tô Hàn lễ vật () Chương 74: Lăng Khánh Hải đột phá () Chương 75: Tông môn nhiệm vụ () Chương 76: Cuồng Bạo Ma Sư () Chương 77: Tinh Thần Cực Ngự Kiếm () Chương 78: Ngươi danh tự lên thật tốt () Chương 79: Huyết Yêu tông () Chương 80: Vong linh phục sinh () Chương 81: Đại thu hoạch () Chương 82: Đi tới hang động () Chương 83: Truyền tống trận () Chương 84: Quang minh Sí Thiên Sứ () Chương 85: Liễu Thanh Dao () Chương 86: Thuấn sát yêu thú cấp ba () Chương 87: Cút nhanh lên () Chương 88: Hài hước! (canh thứ nhất! ) () Chương 89: Hoàng kim cấp bộ ---- Lưu Hỏa! (canh hai) () Chương 90: Giao phó nhiệm vụ (ba canh! ) () Chương 91: Hắn bị ta giết (bốn canh) () Chương 92: Chọn lựa danh ngạch (Canh [5]! ) () Chương 93: Ta nguyện ý () Chương 94: Giết gà dọa khỉ () Chương 95: Hoàng Linh Thần thể () Chương 96: Ta cho ngươi xem! (cầu phiếu đề cử) () Chương 97: Tiêu Vũ Tuệ kế vặt (cầu phiếu đề cử) () Chương 98: Mỹ nhân kế? (cầu phiếu đề cử) () Chương 99: Đấu giá hội () Chương 100: Huyết Yêu tông tính là thứ gì? () Chương 101: Hai ức () Chương 102: Đấu giá hội kết thúc () Chương 104: Đánh dấu thành công, Vô Tận Thần Vực! () Chương 104: Khai tông lập phái () Chương 105: Tứ đại thần vệ! (cầu phiếu đề cử) () Chương 106: Ai cầm ai khai đao? (cầu phiếu đề cử) () Chương 107: Trận chiến đầu tiên! (cầu phiếu đề cử) () Chương 108: Quét ngang Huyết Yêu tông! () Chương 109: Hồng Vũ ra tay () Chương 110: Đối thủ của các ngươi là ta () Chương 111: Tô Vân Minh thực lực (cầu phiếu đề cử) () Chương 112: Tàn sát! (cầu phiếu đề cử) () Chương 113: Quý Huyết cái chết (cầu phiếu đề cử) () Chương 114: Thành quả kinh người () Chương 115: Chân Vũ tông (cầu phiếu đề cử) () Chương 116: Dòng người cuồn cuộn () Chương 117: Thu lấy đệ tử (cầu phiếu đề cử) () Chương 118: Cuồng vọng () Chương 119: Giáo huấn (cầu phiếu đề cử) () Chương 120: Các tông lễ vật () Chương 121: Hợp tác? (cầu phiếu đề cử) () Chương 122: Ta nhường ngươi lăn (cầu phiếu đề cử) () Chương 123: Lấy tiền chuộc người (cầu phiếu đề cử) () Chương 124: Nghe ta một lời khuyên () Chương 125: Tranh giành chi môn () Chương 126: Luận bàn? () Chương 127: Nghiền ép () Chương 128: Tự gây nghiệt () Chương 129: Kiếm chuyện tình () Chương 130: Cơ hội hợp tác () Chương 131: Ba tên Long Thần cảnh () Chương 132: Tám tên thể chất đặc thù () Chương 133: Lại một loại đặc thù thiên phú () Chương 134: Tinh Không thần vệ! () Chương 135: Bức bách () Chương 136: Lại đến Tô gia () Chương 137: Tô Viễn Sinh (canh thứ nhất! ) () Chương 138: Cho các ngươi hai cái lựa chọn (canh thứ hai! ) () Chương 139: Chân Vũ tông động thủ (canh thứ ba, cầu phiếu đề cử! ) () Chương 140: Đồ Thần các cơn giận (Canh [4]! ) () Chương 141: Chiến thần hộ giáp (Canh [5]! ) () Chương 142: Thân ở Chân Vũ tông (canh thứ sáu! ) () Chương 143: Áo trắng thân ảnh (canh thứ bảy! ) () Chương 144: Đại quân áp cảnh (thứ tám càng! ) () Chương 145: Vạn chúng chú mục Đồ Thần các (thứ chín càng! ) () Chương 146: Đệ nhị chiến! (thứ mười càng! ) () Chương 147: Một trận phá vạn người! (canh thứ nhất! ) () Chương 148: Tiếp lấy tới a (canh thứ hai! ) () Chương 149: Tô Vân Sâm tâm tư (canh thứ ba, cầu phiếu đề cử! ) () Chương 150: Một người địch vạn! (Canh [4]! ) () Chương 151: Long Thần cảnh ra tay (Canh [5]! ! ) () Chương 152: Giết Lý Uyên! (canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử! ) () Chương 153: Tô Bát Lưu (canh thứ hai! ) () Chương 154: Ngũ sắc chưởng đao (canh thứ ba! ) () Chương 155: Một đao phá diệt! (Canh [4]! ) () Chương 156: Ngươi đang nằm mơ! (Canh [5]! ) () Chương 157: Không muốn đi, liền chớ đi! (ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng ~) () Chương 158: Nửa vầng trăng (cầu phiếu đề cử! ) () Chương 159: 159: Không Tiếp Tục Nghi Kỵ () Chương 160: 160: Công Lực Đại Tiến () Chương 161: 161: Sóng Vai Dắt Tay () Chương 162: 162: Năm Quỷ Thôn Hồn () Chương 163: 163: Gặp Lại Lệ Vãng Sinh () Chương 164: 164: Bất Chu Cung () Chương 165: 165: Đều Có Mưu Mô () Chương 166: 166: Tái Chiến () Chương 167: 167: Phối Hợp () Chương 168: 168: Không Chu Đáo Chi Đạo () Chương 169: 169: Ba Kiện Bảo Bối () Chương 170: 170: Thăm Dò Hư Thật () Chương 171: 171: Yêu Tinh Đến Thế Gian () Chương 172: 172: Triều Chính Bất An () Chương 173: 173: Ngày Phù Xuất Quan () Chương 174: 174: Tĩnh Tiên Ty () Chương 175: 175: Long Thánh Thiên Binh () Chương 176: 176: Thần Bí Cổ Đạn Kiếm () Chương 177: 177: Xa Hơn Mai Cốt Chi Địa () Chương 178: 178: Mạnh Mẽ Thu Đồ Đệ () Chương 179: 179: Kim Tùy Ba () Chương 180: 180: Ma Sát Thái Tử () Chương 181: 181: Hung Uy Hiển Hách () Chương 182: 182: Đại Chiến Pháp Vô Tiên () Chương 183: 183: Liệt Đạo Phân Thần () Chương 184: 184: Tu Thành Lục Biến () Chương 185: 185: Tháp Hóa Thành Môn () Chương 186: 186: Tự Xuất Động Đến Không Có Địch Thủ () Chương 187: 187: Một Chiêu Kiếm Quỷ Thần Kinh () Chương 191: Ngươi mắt mù hay sao? (cầu phiếu đề cử! ) () Chương 192: Xông cung (cầu phiếu đề cử! ) () Chương 193: Ngươi nói lại cho ta nghe? (canh thứ ba! ) () Chương 194: Đại náo Thần Nữ cung! (Canh [4]! ) () Chương 195: Thượng bất chính hạ tắc loạn () Chương 196: Xông vào bên trong các () Chương 197: Lôi Xà chi vũ () Chương 198: Thần nữ là tiểu thí hài nhi () Chương 199: Tinh linh thể chất () Chương 200: Ta là tới nói chuyện làm ăn () Chương 201: Ai trêu đùa ai? () Chương 202: Ta sẽ đi Lưu Tuyết tông! () Chương 203: Lê Sinh lửa giận () Chương 204: Đám người đột phá () Chương 205: Long Phượng () Chương 206: Ba bức vẽ () Chương 207: Trắng trợn cướp đoạt (canh thứ nhất! ) () Chương 208: Giết! (canh thứ hai! )
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN